Gospodarowanie odpadami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbie na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - zabudowa wielorodzinna

HARMONOGRAM WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DLA GMINY DĄBIE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE DĄBIE

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dąbie realizuje firma A.S.A. EKO Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

2. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) osoby zamieszkałe:

- odpady zbierane w sposób selektywny – 7,50 zł od osoby

- odpady zbierane z sposób nieselektywny – 14,50 zł od osoby

 b) osoby nie zamieszkałe:

 - odpady zbierane w sposób nieselektywny:

 • 0,08 m3 – 16,00 zł,
 • 0,12 m3 – 23,00 zł,
 • 0,24 m3 – 40,00 zł,
 • 1,1 m3 – 198,00 zł,
 • 5 m3 – 865,00 zł,
 • 7 m3 –1.191,00 zł,

- odpady zbierane w sposób selektywny:

 • 0,08 m3 – 14,00 zł,
 • 0,12 m3 – 21,00 zł,
 • 0,24 m3 – 39,00 zł,
 • 1,1 m3 – 181,00 zł,
 • 5 m3 – 806,00 zł,
 • 7 m3 – 1.131,00 zł,

 

3. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbie, wynikającą ze złożonych przez mieszkańców Gminy Dąbie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Gminy Dąbie na numer konta 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707, w kasie Urzędu Gminy Dąbie w godzinach od 9:00 do 14:00 lub u Sołtysa wsi.

4. Na terenie Gminy Dąbie odbierane są odpady:

1)       zmieszane odpady komunalne:

a)      zgromadzone w pojemnikach ustawionych na posesjach jednorodzinnych – co 28 dni,

b)      zgromadzone w pojemnikach ustawionych w obrębie nieruchomości wielolokalowych (więcej niż 6 lokali mieszkalnych) -co 14 dni;

2)       odpady zebrane selektywnie:

a)       zgromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych na posesjach jednorodzinnych – co 28 dni,

b)      zgromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych w obrębie nieruchomości wielolokalowych (więcej niż 6 lokali mieszkalnych)  –co 14 dni;

3)       odpady biodegradowalne:

a)      zgromadzone w workach ustawionych na posesjach jednorodzinnych – co 28 dni,

b)      zgromadzone w workach ustawionych na posesjach wielolokalowych (więcej niż 6 lokali mieszkalnych)   – co 14 dni;

c)       na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania;

4)       meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony:

a)      na terenie gminy – raz na pół roku,

b)       na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania,

5)       odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe:

pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, należy przekazać według potrzeb na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez gminę;

 6)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a)      na terenie gminy – raz na pół roku,

b)       na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania lub w punktach sprzedaży;

7)      odpady z metalu:

a)      na terenie gminy – raz na pół roku,

b)       na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania;

8)       odpady z chemikaliów:

             na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania;

 9)  zużyte baterie i zużyte akumulatory:

a)      na terenie gminy – raz na pół roku,

b)       na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania lub stosownych miejscach odbioru

 10)  przeterminowane leki:

a)       przekazywać do aptek – jeżeli prowadzą taką zbiórkę.

b)       na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania.

11) opony:

a) na bieżąco – w punkcie selektywnego zbierania.

b) w miejscowości PŁAW, Gmina Dąbie (przy placu zabaw) działa Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - W KAŻDĄ ŚRODĘ MIESIĄCA :

- 1, 3, 5 środa miesiąca w godzinach od 11:00 do 14:00

- 2, 4 środa  miesiąca w godzinach od 14:00 do 17:00

Do w/w Punktu można dostarczyć następujące odpady:

- przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: m.in. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inne sprzęty będące na wyposażeniu gospodarstw domowych,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,

- zużyte opony, tekstylia, w tym ubrania, oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

WYŻEJ WYMIENIONE ODPADY DO WSKAZANEGO PUNKTU NALEŻY DOSTARCZYĆ WŁASNYM TRANSPORTEM I NA WŁASNY KOSZT.

6. Na terenie Gminy Dąbie ustawiono kontener na tekstylia, obuwie w miejscowości:

Dąbie przy parkingu na ul. Łużyckiej.

7. W celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie informujemy, że:

- Każda ilość odpadów komunalnych wystawionych przez mieszkańców zostanie odebrana.

- W przypadku, gdy pojemnik do zbiórki odpadów będzie przepełniony prosimy wystawiać odpady komunalne w workach, zostaną one wówczas odebrane.

- Worki do gromadzenia odpadów komunalnych mieszanych powinny być wystawiane w dniu zbiórki odpadów komunalnych nieselektywnych, przy pojemnikach.

8. Osoby do kontaktu: Barbara Raut, Wanda Frąckowiak – tel. 68 3830336, pok. Nr 7 Urzędu Gminy Dąbie.

 

 

Artykuły

Harmonogramy wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych

24 marca 2016

Harmonogramy wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbie na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

14 grudnia 2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - zabudowa wielorodzinna

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

28 października 2015
Przejdź do - „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”, które odbędą się 4 listopada 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Czytaj więcej o: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbie o myciu i dezynfekcji pojemników na odpady

26 października 2015

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Dąbie zostanie przeprowadzone mycie i dezynfekcja pojemników w terminach:

- 26.10.2015r. – miejscowości: Kosierz, Lubiatów, Trzebule;

- 27.10.2015r. – miejscowości: Gronów, Łagów, Pław;

- 28.10.2015r. – miejscowości: Ciemnice, Szczawno;

- 29.10.2015r. – miejscowości: Nowy Zagór, Połupin, Stary Zagór;

- 30.10.2015r. – miejscowości: Brzeźnica, Budynia, Dąbie, Dąbki, Gola.

Prosimy o wystawienie pojemników od godziny 6:00 rano w celu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji pojemników. Pojemniki, które nie zostaną wystawione w wyznaczonym dniu nie zostaną zdezynfekowane.

 /-/ Wójt Gminy Dąbie

Krystyna Bryszewska

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbie dotycząca godzin odbierania odpadów komunalnych

28 września 2015

W związku z licznymi monitami otrzymywanymi od firmy odbierającej odpady komunalne przypomina się mieszkańcom Gminy Dąbie, że odpady odbierane są od godziny 6:00 do godziny 20:00 zgodnie z harmonogramem.

/-/ Wójt Gminy Dąbie
Krystyna Bryszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7338