Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 
 

Artykuły

Dzień Seniora w Gminie Dąbie.

18 października 2017
Powiększ zdjęcie

W dniu 17 października odbył się Dzien Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Dąbie licznie przybyli seniorzy naszej Gminy.

Czytaj więcej o: Dzień Seniora w Gminie Dąbie.

Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

18 października 2017
Powiększ zdjęcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu ogłasza konkurs pod tytułem: "Wesoła Kraina Juliana Tuwima"

Czytaj więcej o: Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego dotyczące odpadów z działalności rolniczej.

18 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Dąbie.

17 października 2017
Powiększ zdjęcie

W dniu 13 października w Gminie Dąbie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Dąbie.

Komunikat ZUS-u w sprawie zmian zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

17 października 2017
Powiększ zdjęcie

Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii.

12 października 2017
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty. Informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8504000. Poniżej link, z którego można pobrać wniosek o udzielenie bonifikaty. https://www.operator.enea.pl/dladomu/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania

 

Czytaj więcej o: Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii.

KOMUNIKAT WÓJTA

12 października 2017
KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Dąbie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w dniu 12 października 2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w m. Połupin. Badania wykazały minimalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w m. Połupin na ul. Osiedlowej (przy blokach). Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysa wsi.
 
Wójt Gminy Dąbie
/-/ Krystyna Bryszewska

 

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA

KOMUNIKAT WÓJTA

12 października 2017
KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Dąbie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w dniu 12 października 2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w m. Lubiatów. Badania wykazały minimalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni zbiorczej), zlecone zostało
powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w m. Lubiatów (na placu przy sklepie spożywczym) . Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysa wsi.
 
Wójt Gminy Dąbie
/-/ Krystyna Bryszewska
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA

KOMUNIKAT WÓJTA

12 października 2017
KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Dąbie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w dniu 12 października 2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w m. Kosierz. Badania wykazały minimalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni zbiorczej ), zlecone zostało
powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w m. Kosierz (przy świetlicy wiejskiej). Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysa wsi.
 
Wójt Gminy Dąbie
/-/ Krystyna Bryszewska
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA

Informacja dotycząca płatności za odpady komunalne.

11 października 2017

 

 

INFORMACJA

 

 

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy dotyczącymi płatności za odpady komunalne od dnia 01.10.2017r. , Urząd Gminy w Dąbiu informuje, że tak jak dotychczas należności należy regulować poprzez otrzymane książeczki opłat i w tej samej wysokości do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramami dostarczonymi

 

do wszystkich mieszkańców Gminy przez Międzygminny Związek Odra-Nysa-Bóbr

 

z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Wojska Polskiego 3.

 

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca płatności za odpady komunalne.

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

10 października 2017
Anna Satała

ZARZĄDZENIE NR 103/2017

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016 r. poz. 1817, 1948; z 2017 r. poz. 573 i 60) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

  

§ 1 Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

 

§2

 

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3 Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 07 oraz drogą elektroniczną na adres a.satala@dabie.pl.

 

 

 

§ 4 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 10.10.2017 r. do 24.10.2017 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego - Annie Satała.

 

 

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbie

 

/-/ Krystyna Bryszewska

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Informacja od dystybutora energii elektrycznej.

9 października 2017
Powiększ zdjęcie

Z informacji uzyskanych od dystrybutora energii elektrycznej "ENEA" oddział Zielona Góra informujemy, że "Enea" planuje podłączyć odbiorców nie mających energii elektrycznej, w Łagowie,  Ciemnicach, Trzebuli, Kosierzu do końca doby.

Czytaj więcej o: Informacja od dystybutora energii elektrycznej.

Harmonogram odbioru pojemników na odpady.

4 października 2017

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru pojemników na odpady.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r.

3 października 2017

W linku dostępny wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/system/obj/3034_bip.pdf

Czytaj więcej o: Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r.

IX Zjazd Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego.

3 października 2017
Powiększ zdjęcie

W dniu 30 września w Gminie Dąbie odbył się IX Zjazd Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego w Łagowie.

Czytaj więcej o: IX Zjazd Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego.