Ośrodek Pomocy Społecznej

Artykuły

Kondolencje dla Pani Elżbiety Jóźwiak

16 maja 2018

Zapytanie ofertowe zajęcia w ramach grupy remontowej pod nazwą „Złota rączka”

4 kwietnia 2018

                                                                                                                                     Dąbie, 30.03.2018r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

ul. Szeroka 6C                                                     

66-615 Dąbie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego są zajęcia w ramach grupy remontowej pod nazwą „Złota rączka” w ramach projektupn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe zajęcia w ramach grupy remontowej pod nazwą „Złota rączka”

Karta Dużej Rodziny

30 marca 2018

Zapytanie ofertowe zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki alkoholowej

7 marca 2018

Zapytanie ofertowe zajęcia z psychologiem

7 marca 2018

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

15 kwietnia 2016

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/opsdabie/wakaty/8/7/Asystent_Rodziny/ 

Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

29 marca 2016
Przejdź do - Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje, że w dniu 01.04.2016 r. oraz od dnia 04.04.2016 r. do 08.04.2016 r.,w godzinach od  8:00 do 17:00, w świetlicy wiejskiej w Dąbiu, przyjmowane będą  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacanego w ramach programu Rodzina 500 plus. Od dnia 11.04.2016 r. wnioski będzie można składać w siedzibie Ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Program ,,Rodzina 500 plus"

21 marca 2016
Przejdź do - Program ,,Rodzina 500 plus"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje o możliwości pobierania od dnia 21 marca 2016 r. wniosków na świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach programu ,,Rodzina 500 plus" . Druki można pobierać w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.  Wszelkich informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus" udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, ul. Szeroka 6 c, 66-615 Dąbie lub pod numerem telefonu 68 3831298.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

4 marca 2016
Przejdź do - Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko aystenta rodziny.

„PROGRAM 500 PLUS” w Gminie Dąbie

24 lutego 2016
Przejdź do - „PROGRAM 500 PLUS” w Gminie Dąbie

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące planowanego przez rząd programu ,,Rodzina 500 plus” uprzejmie informujemy, że jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Dąbie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu. 

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku.

Czytaj więcej o: „PROGRAM 500 PLUS” w Gminie Dąbie

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Dąbie

18 grudnia 2015
Przejdź do - Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Dąbie

Święta Bożego Narodzenia to czas serdeczności, refleksji oraz okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym potrzebującym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu, odrobinę swojej uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że już po raz kolejny w dniu 17.12.2015 r. w świetlicy wiejskiej Łagowie odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Wójta Gminy Dąbie Panią Krystynę Bryszewską i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu.

Czytaj więcej o: Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Dąbie

Wspólny wyjazd na Warsztaty Bożonarodzeniowe do INTEGRACJI

17 grudnia 2015
Przejdź do - Wspólny wyjazd na Warsztaty Bożonarodzeniowe do INTEGRACJI

W dniu 16.12.2015 r. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu Pani Renata Bożemska-Janicka, sołtys i radna miejscowości Kosierz Pani Helena Rewers-Polewka, członkowie Stowarzyszenia Kosierz To My, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz młodzież skorzystali z zaproszenia Pani Joanny Szymańskiej - kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia INTEGRACJA w Krośnie Odrzańskim na warsztaty świąteczne. 

Czytaj więcej o: Wspólny wyjazd na Warsztaty Bożonarodzeniowe do INTEGRACJI

Spotkanie wigilijne

4 grudnia 2015

spotkanie wigilijne

Obchody Dnia Seniora w Łagowie

9 października 2015
Przejdź do - Obchody Dnia Seniora w Łagowie

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto, w dniu 07.10.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Łagowie po raz kolejny odbył się wieczorek muzyczno - taneczny z okazji Dnia Seniora zorganizowany przez Wójta Gminy Dąbie Krystynę Bryszewską oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Impreza ta wpisuje się w kalendarz obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Czytaj więcej o: Obchody Dnia Seniora w Łagowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8930