Kamaz

9 stycznia 2019

„Nowy wóz w OSP Szczawno”

 

Oficjalne przekazanie samochodu średniego ratownictwa marki Kamaz dla jednostki OSP w  Szczawnie odbyło się już podczas dożynek gminnych w sierpniu ubiegłego roku. Jednak auto dopiero po przejściu specjalistycznych badań w Centrum Naukowo – Badawczym w Józefowie trafiło do remizy 13 listopada 2018. W skład wyposażenia samochodu wchodzi m.in. zbiornik na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wciągarka elektryczna i agregat prądotwórczy. Ten dzień był wyjątkowy i pełen wzruszeń nie tylko dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także dla mieszkańców miejscowości Szczawno. Druhowie innych jednostek Gminy Dąbie oraz mieszkańcy wyszli na ulice, aby powitać nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie zyskała nowy wóz dzięki staraniom ówczesnego Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie i Komendanta Gminnego, a dziś Wójta Gminy Marcina Reczucha. Realizacja wieloletniego marzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu strażaków oraz otrzymanemu dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – dotacja
w wysokości 333 623,00 zł. W zadaniu partycypowała również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Nadleśnictwo Brzózka i Gmina Dąbie. Całkowity koszt pojazdu to 667 246,00 zł. Realizacja   przedmiotowego   zadania   przyczyniła   się     do   poprawy   stanu środowiska   przez   zmniejszenie   emisji   do   atmosfery   toksycznych   produktów spalania wydzielanych w trakcie pożarów poprzez skrócenie działań gaśniczych

 

Wykorzystanie zakupionego pojazdu do akcji ratowniczych podniosło poziom efektywności prowadzonych działań, a tym samym przełożyło się na zwiększenie skuteczności ochrony środowiska naturalnego poprzez zastępowanie starego sprzętu i pojazdów nowymi. Samochód przede wszystkim służy realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i wypełnianiu niełatwej powinności strażackiej. Jako szybkie narzędzie reagowania w walce z żywiołem nie tylko w całej Gminie, przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony najcenniejszych wartości: życia, zdrowia naszych mieszkańców i ich mienia. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi w pełni realizowana jest społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w myśl strażackiego hasła, któremu przez pokolenia strażacy są wierni. "Bogu na chwałę - ludziom na pożytek". W podziale bojowym już od 1 grudnia 2018 !

Zadanie pn „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu dla OSP Szczawno” dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-09
Data publikacji:2019-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:675