ZOSTAŃ POLICJANTEM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2018

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 •  ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 •  stabilne, stałe zatrudnienie;
 •  wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 •  wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 3380 zł brutto;
 •  nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 •  prawa emerytalne po 25 latach  (zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 roku);
 •  możliwość doskonalenia zawodowego;
 •  możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 •  prestiż zatrudnienia;
 •  służbę w organizacji zaufania społecznego;
 •  szeroki katalog specjalizacji;
 •  wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 •  przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji  w Zielonej Górze lub w Komendach Powiatowych Policji województwa lubuskiego następujące dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie - oryginały do wglądu,
 • należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (mężczyźni)

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej – http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • test wiedzy                                                         
 • test sprawności fizycznej                                
 • test psychologiczny    
 • wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego                                       
 • rozmowa kwalifikacyjna          
 • komisja lekarska                         

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w "Informatorze dla kandydatów" http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Więcej na stronach:

http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/dobor/3580,Dobor.html

http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/ogloszenia-na/23625,Rekrutacja-2018.html - http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :

- Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

- Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

(68) 383 31 70, (68) 383 31 71

 

źródło: KGP, KWP w Gorzowie Wlkp.

film Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-20
Data publikacji:2018-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:305