REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU TRADYCYJNYCH I WSPÓŁCZESNYCH WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH POWIAT KROŚNIEŃSKI 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2018

I. Cel konkursu:

 1. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacanie ludowego charakteru dożynek, których symbolem jest wieniec dożynkowy.
 2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

 

II. Organizatorzy konkursu:

 1. Powiat Krośnieński

 

III. Uczestnicy:

 1. Koła Gospodyń Wiejskich.
 2. Rady Sołeckie.
 3. Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi.

 

IV. Kategorie wieńców:

 1. wieniec tradycyjny
 2. wieniec inny niż tradycyjny – forma współczesna

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Uzyskanie nominacji w gminie - do konkursu można zgłosić po jednym wieńcu dożynkowym
  z gminy w każdej z kategorii.
 2. Gmina będąca współgospodarzem dożynek powiatowych ma prawo zgłosić dodatkowo
  po jednym wieńcu dożynkowym w każdej z kategorii.
 3. Prezentacja wieńca dożynkowego komisji konkursowej w dniu 25 sierpnia 2018 roku podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek w miejscowości Czarnowo.
 4. Dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwę grupy/sołectwa, gminy
  i miejscowości, w której został wykonany, nazwiska twórców, kategorię konkursową oraz inne informacje o wieńcu wg uznania twórców.

 

VI. Kryteria oceny:

      Kategoria wieńców tradycyjnych

 1. Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów
  np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
 2. Wygląd zewnętrzny:

1)      kształt – forma korony,

2)      materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,

3)      kolor – kolorystyka dowolna,

4)      kompozycja – dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony.

3.  Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm.

4.  Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.

 

Kategoria wieńce inne niż tradycyjne (forma współczesna)

 1. Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów,
  np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
 2. Wygląd zewnętrzny:

1)   kształt – forma dowolna,

2)   materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża,

      zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć

      metalu lub drewna,

3)   kolor – kolorystyka dowolna,

4)   kompozycja – kompozycja dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych.

3. Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie w obwodzie na całej  wysokości wieńca do 150 cm.

4.  Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.

 

UWAGA: Wieńce nie spełniające kryteriów zawartych w punktach niniejszego regulaminu nie będą oceniane w konkursie. Wieńce, które w latach 2016/2017 zajęły I, II, III miejsca nie będą oceniane w konkursie. Mogą zostać wystawione – otrzymają jedynie wyróżnienie.

 

VII. Przebieg konkursu:

 

Etap I – wybór w gminie jednego wieńca w każdej z kategorii i zgłoszenie do powiatowego konkursu
(wg zał. nr 1 do Regulaminu) w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00 na adres Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b, tel. 68 383 0248, fax. 68 383 0236,
e –mail: a.jakubczak@powiatkrosnienski.pl

Gmina Krosno Odrzańskie jako współgospodarz Powiatowo-Gminnych Dożynek zgłosi wieńce
do powiatowego konkursu tradycyjnych i współczesnych wieńców dożynkowych 25 sierpnia 2018 roku
do godz. 13.00.

 

Etap II – konkurs – dokonanie oceny wieńców przez komisję konkursową wg określonych kryteriów nastąpi w dniu 25 sierpnia 2018 roku podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek w miejscowości Czarnowo.

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 25 sierpnia 2018 roku podczas obchodów Powiatowo-Gminnych Dożynek w Czarnowie. Warunkiem otrzymania nagród i wyróżnień w konkursie jest dostarczenie wieńców dożynkowych dnia 25 sierpnia 2018 roku
na Powiatowo-Gminne Dożynki w Czarnowie.

 

VIII. Ocena i nagrody II etapu konkursu:

 1. Oceny wieńców dokonuje Komisja Konkursowa złożona z osób wyłonionych przez organizatora konkursu.
 2. Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:

1) składzie Komisji Konkursowej,

2) przyznanych w konkursie nagrodach i wyróżnieniach.

 1. Nagrodzone wieńce zostaną zwrócone twórcom, którzy odbiorą je po zakończeniu Powiatowo-Gminnych Dożynek w dniu 25 sierpnia 2018 roku.
 2. Organizator nie odpowiada za wieńce pozostawione na placu dożynkowym po zakończeniu uroczystości.
 3. Twórcy wieńców, którzy otrzymali nominację do wojewódzkiego konkursu wskażą miejsce odbioru wieńca do dnia 28 sierpnia 2018 roku przez Powiat Krośnieński celem transportu na uroczystości wojewódzkie.
 4. Twórcy wieńców dotrą na obchody XX Lubuskiego Święta Plonów, które odbędzie się 9 września 2018 roku w Babimoście we własnym zakresie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-20
Data publikacji:2018-08-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:428