Przebudowa drogi w Nowym Zagórze (nr 001205F)

29 maja 2018

           

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Operacja „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze (001205F)” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonalności układu komunikacyjnego Gminy Dąbie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 001205F w Nowym Zagórze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W dniu 25 maja 2016r. Gmina Dąbie podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. Przebudowa drogi w Nowym Zagórze (nr 001205F)

Wartość inwestycji wyniesie 345 463,50 zł.

Kwota dofinansowania – 216 489,00 zł.

Na początku października 2018 r.,Gmina Dąbie rozpoczęła realizację inwestycji drogowej, obejmującej przebudowę odcinka drogi gminnej do Nowego Zagóru (od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do skrzyżowania ulic Krośnieńskiej i Głównej). Przed przystąpieniem do prac drogowych zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Dąbie, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca oraz Sołtys i Radny m. Nowy Zagór.    

Podczas spotkania dokładnie omówiono założenia projektowe na całej długości odcinka drogi przeznaczonej do przebudowy. Nowa jezdnia zbudowana będzie z kostki brukowej o grubości 8 cm, poboczy umocnionych kruszywem łamanym, a także wykonane zostaną zjazdy do posesji prywatnych. 

Odwodnienie drogi rozwiązane zostanie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych niwelety do pobocza gruntowego i dalej do przyległych terenów.

Aktualnie na placu budowy trwają roboty ziemne. Firma TiT Bruk Tomasz Knopik wykonała koryto ziemne na całym odcinku przebudowanej drogi i przystępuje do wykonywania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Wszystkie prace odbywają się zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zakończenie inwestycji Inwestor przewiduje na koniec listopada 2018 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-29
Data publikacji:2018-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:645