Pozyskane dofinansowanie do oczyszczalni w Pławiu.

22 marca 2018

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław Gmina Dąbie” mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Pławiu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Pozyskane dofinansowanie do oczyszczalni w Pławiu.

W dniu 27 października 2017r. Gmina Dąbie podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław Gmina Dąbie.

Wartość inwestycji wyniesie 2 290 000,00 zł.

Kwota dofinansowania – 993 867,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 16.01.2018 r. wybrano Wykonawcę do realizacji zadania - Grupę Budujesz Dom Sp. z o.o. z Żar. W połowie marca br. rozpoczną się prace w terenie, a do dnia 31.08.2018 r. powstanie nowoczesny obiekt, do którego podłączona zostanie sieć kanalizacyjna miejscowości Gronów, a w przyszłości oczyszczalnia ma obsługiwać również mieszkańców miejscowości Pław.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-22
Data publikacji:2018-03-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:833