Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, Gmina Dąbie, woj. lubuskie

5 marca 2018

W wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579) , w dniu 16.01.2018 r. wybrano Wykonawcę do realizacji zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, Gmina Dąbie, woj. lubuskie”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

W dniu 01.02.2018 r. Zamawiający podpisał umowę z Grupą Budujesz Dom Sp. z o.o., ul. Czerwonego Krzyża 4, 68 – 200 Żary, przekazał plac budowy, a także całą dokumentację niezbędną do realizacji ww. inwestycji. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, charakterystycznymi dla obecnej pory roku, Wykonawca nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych. W związku z powyższym, czas ten poświęca na zamówienie gotowych elementów, organizację robót i zasobów ludzkich.

W połowie marca br. rozpoczną się prace w terenie, a do dnia 31.08.2018 r. powstanie nowoczesny obiekt, do którego podłączona zostanie sieć kanalizacyjna miejscowości Gronów, a w przyszłości oczyszczalnia ma obsługiwać również mieszkańców miejscowości Pław.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-05
Data publikacji:2018-03-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1058