KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

15 stycznia 2018

Szanowni mieszkańcy Gminy Dąbie,

 

 

Uprzejmie przekazuję do konsultacji społecznych dwa projekty uchwał antysmogowych jakie przygotowały lokalne środowiska wniesione petycją do Rady Gminy Dąbie w dniu 18 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ” w Żarach.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji zgłaszanych uwag, wniosków i opinii
w przedmiocie projektów uchwał antysmogowych poprzez uzupełnienie formularza ankietowego. Konsultacje mają zasięg lokalny– obejmują obszar Gminy Dąbie i odbywać się będą w okresie od 01 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r.
W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Dąbie.

Konsultacje przeprowadzone będą z wykorzystaniem formularza ankietowego poprzez:

 

1. Opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

 

2. Umieszczenie w holu urzędu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,

 

3. Przesłanie wypełnionego formularza ankietowego na adres  e-mail: konsultacje@dabie.pl

 

 

Mieszkaniec/ podmiot zainteresowany biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia:

 

1. Na tablicy informacyjnej Urzędu,

2. Na stronie internetowej Gminy.

 

 

Zapraszam zatem do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  W Ó J T

Krystyna Bryszewska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:811