Dzień Seniora

3 listopada 2017

 

„Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości i mądrości.”

                                                                                                                      - Johann Gottfried Herder

 

Dzień Seniora

 

            Dnia 17 października 2017 r. w naszej gminie obchodziliśmy uroczyste święto Dnia Seniora, które wpisało się w tegoroczną edycję XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora. Jest to szczególne święto, ponieważ ludzie starsi są skarbnicą wiedzy i mądrości. To oni w naszych domach kultywują stare obrzędy i zwyczaje sprawiając, że nie zapominamy o nich i sami obdarowujemy nasze dzieci tą cenną wiedzą.

 

    

 

       Aby zwrócić uwagę jak ważne i bardzo potrzebne jest to święto w Połupinie w „Barze pod Lwem” po raz kolejny odbył się wieczorek muzyczno-taneczny z okazji Dnia Seniora zorganizowany przez Wójta Gminy Dąbie Krystynę Bryszewską, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu oraz uczestników projektu realizowanego w gminie Dąbie pn „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”.

             Pani Wójt Krystyna Bryszewska rozpoczęła uroczystość od powitania zaproszonych gości: Księdza Proboszcza Marka Zintarę, Pana Marcina Reczuch Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie, Pana Łukasza Mejzę Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego, Radnych Powiatu Krośnieńskiego Pana Leszka Turczyniaka oraz Kazimierza Barczuka, Panią Beatę Jankowiecką Skarbnika Gminy Dąbie oraz Panią Małgorzatę Nowicką- Szymańską Sekretarza Gminy.

             Po uroczystym przywitaniu zebranych gości Pani Wójt szczególne życzenia skierowała do najstarszej seniorki Pani Hanny Kogut, która otrzymała kwiaty i drobny upominek.

            Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu z filiami w Kosierzu i Połupinie przygotowały niezwykle bogaty program artystyczny, który wzruszył wszystkich zgromadzonych gości. Wystąpił również zespół „Na Wójtowej Roli”, który oczarował wszystkich zebranych pięknymi przyśpiewkami.

            Poczęstunek został przygotowany przez uczestniczki projektu pn „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”, które swoim uśmiechem wprowadziły radosny nastrój wśród seniorów. Do tańca przygrywał zaprzyjaźniony zespół muzyczny „Best”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 seniorów.

            Dzień Seniora to doskonały pomysł na to, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten dzień odbędzie się w jeszcze większym gronie, dlatego już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję!

                                                           

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Brodziński
Liczba odwiedzin:672