Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 101/2019

WÓJTA GMINY DĄBIE

z dnia 5 września 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

 § 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 § 2

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 23 oraz drogą elektroniczną na adres a.wawrzyniak@dabie.pl.

 § 4

 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 5.09.2019 r. do 18.09.2019 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Agnieszce Wawrzyniak.

 § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

2 września 2019
Powiększ zdjęcie

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej jest okazją do uczczenia pamięci tych wszystkich, którzy zginęli w obronie niepodległości Polski. Pamięć o tej tragedii łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary poniesionej przez naszych przodków.
2 września odbyła się w Gminie Dąbie uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Obecni byli goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Daniel Czepiżak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu Dorota Glaz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gronowie Ewa Stankiewicz, Radni Gminy Dąbie, Sołtysi Gminy Dąbie oraz uczniowie szkół. Obchody rocznicy wydarzeń sprzed osiemdziesięciu lat rozpoczęły się mszą świętą, która odprawiona została w kościele w Dąbiu w intencji ofiar wojny. We mszy uczestniczyły szkolne poczty sztandarowe. Po Eucharystii zebrani przeszli na Plac Niepodległości, gdzie złożono kwiaty przez delegacje.

Czytaj więcej o: 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Witaj Szkoło!

2 września 2019
Powiększ zdjęcie

Witaj Szkoło!
Dzisiaj jest dzień szczególny – dzień rozpoczęcia nowego roku. Nowe wyzwania dla nas wszystkich, a szczególnie dla was Drodzy Uczniowie.
Życzymy wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości.

Czytaj więcej o: Witaj Szkoło!

INFORMACJA

29 sierpnia 2019

Urząd Gminy Dąbie w dniach 29.08.- 30.08.2019r. z powodu utrzymujących się upałów będzie czynny do godz.14:00.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Rajd Traktorów 7 września 2019 r.

28 sierpnia 2019

Serdecznie zarpaszamy na "Rajd Traktorów", który odbędzie się 7 września 2019 roku w Pławiu. 

Program :

15.00 – Powitanie, Obrzęd Dożynkowy

15.20 – Występ zespołu „Na Wójtowej Roli”

15.45 – Parada Traktorów    

16.00 – Rajd Traktorów                            

18.00 – Wręczenie nagród

18.15 – Występ zespołu „Szli do Wsi”   

18.40 – Występ zespołu „Nadodrze”

19.00 – Losowanie nagród

19.30 – Zabawa taneczna                                                                           

Dodatkowo: atrakcje dla dzieci, warsztaty, wystawa traktorów i sprzętu rolniczego.                 

 

Czytaj więcej o: Rajd Traktorów 7 września 2019 r.

Uroczystość 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

26 sierpnia 2019

Wójt Gminy Dąbie, Marcin Reczuch

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbie, Helena Rewers-Polewka

Zapraszają na

Uroczystość 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Plac Niepodległości w Dąbiu, 02.09.2019r.

 

Program Uroczystości:

Godz. 8.30 – Msza Święta w Kościele pw. NSJ w Dąbiu,

Godz. 9.10 – zbiórka pod Obeliskiem na Placu Niepodległości w Dąbiu

Godz. 9.15 – Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt,

Godz. 9.20 – Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Dąbie, Pana Marcina Reczucha,

Godz. 9.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod Obeliskiem przez delegacje,

Godz. 9.40 – zakończenie Uroczystości.

 

Czytaj więcej o: Uroczystość 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Ogłoszenie o projekcie „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”

23 sierpnia 2019

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”. Projekt współfinansowany jest ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020 w części współfinansowanej z EFS w ramach – Oś 8. Nowoczesna edukacja. Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dąbiu ul. Strażacka 4.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie poprzez utworzenie 15 miejsc przedszkolnych w Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej w Dąbiu w wyniku przeprowadzenia prac adaptacyjnych i zakupu wyposażenia oraz bieżące funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych poprzez zatrudnienie personelu, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 15 dzieci i podniesienie kompetencji 2 nauczycieli.

Projekt jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o projekcie „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”

Śp. Jadwiga Lubińska

21 sierpnia 2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej emerytowanej koleżanki. Śp. Jadwiga Lubińska odeszła od nas dnia 20 sierpnia 2019 roku, przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcała się pracy oraz sprawom naszej gminy i jej mieszkańców. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom pragniemy złożyć wyrazy współczucia w tym jakże trudnym dla was okresie.

Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch oraz pracownicy Urzędu Gminy Dąbie

Czytaj więcej o: Śp. Jadwiga Lubińska

Ogłoszenie o projekcie „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”

21 sierpnia 2019

 

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”. Projekt współfinansowany jest ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020 w części współfinansowanej z EFS w ramach – Oś 8. Nowoczesna edukacja. Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dąbiu ul. Strażacka 4.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie poprzez utworzenie 15 miejsc przedszkolnych w Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej w Dąbiu w wyniku przeprowadzenia prac adaptacyjnych i zakupu wyposażenia oraz bieżące funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych poprzez zatrudnienie personelu, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 15 dzieci i podniesienie kompetencji 2 nauczycieli.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o projekcie „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”

Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego

19 sierpnia 2019

15 sierpnia 2019 r. Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie

15 sierpnia 2019 r. to szczególny dzień. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. 

Z okazji Święta Wojska Polskiego składamy gratulacje i serdeczne podziękowania wszystkim żołnierzom i pracownikom  resortu obrony narodowej za wytężoną, ofiarną
i pełną oddania służbę i trud.

W dniu dzisiejszego Święta życzymy Wam wytrwałości i determinacji w skutecznym doskonaleniu Waszych umiejętności, jak również zachowania poczucia zawodowej
i osobistej satysfakcji z podjęcia odpowiedzialnego obowiązku obrony i pracy ku chwale Ojczyzny.

Czytaj więcej o: 15 sierpnia 2019 r. Święto Wojska Polskiego

WYKAZ NR 4/19 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

14 sierpnia 2019

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019

13 sierpnia 2019

Rusza dziesiąta jubileuszowa edycja konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019”

Konkurs „Najpiękniejsza Wieś Lubuska” odbywa się od 2010 r. Tegoroczna edycja jest jubileuszową. Celem konkursu jest identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazywanie tych informacji.

Termin składania zgłoszeń od 26 sierpnia do 13 września 2019 roku (decyduje data wpływu). Ocena formalna zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz wizytacja w wybranych 10 miejscowościach - od 16 września do 5 października 2019 roku. Planowany termin podsumowania konkursu – początek października 2019  roku.

 

Czytaj więcej o: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy, położonej w miejscowości Połupin 6840.112.2019.MS

12 sierpnia 2019

OSP Dąbie otrzymała nowy wóz strażacki.

6 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie

OSP Dąbie otrzymała nowy wóz strażacki. Gratulujemy.

Zdjęcia OSP Dąbie

Czytaj więcej o: OSP Dąbie otrzymała nowy wóz strażacki.